Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume I ספר

₪ 169.00

הראשון בסדרת הספרים המצליחה Russian Criminal Tattoo Encyclopedia הכולל טקסטים, איורים וצילומים שמתעדים את כתובות הקעקע של אסירים בבתי הסוהר ברוסיה הסובייטית.

 

בספר מופיע מבחר מ-3,000 דימויים שליקט במהלך השנים דנציג בלדייב, בנו של אינטלקטואל שנעצר כ"אויב העם", אשר נשלח לעבוד כסוהר בבית כלא ידוע לשמצה בלנינגרד. מחקרו האתנוגרפי חושף את עולם המשמעויות שעומד מאחורי הקעקועים - מערכת היררכית של מעמדות ותפקידים חברתיים.