תקליט זמן התפוז - רונה קינן

₪ 110.00
By Helicon


:רשימת השירים
מות התפוז
זהב לבן
בואי למרפסת
מראה שבורה
בהפגנה
בני פרח
הזמן הזה
אם
שקד ואגוז
אל תגידי לא